Pokrovitelji

Neviodunum-Posavci
Elmont-Posavci
GEN-E-Posavci
ObcinaKrsko-Posavci
Obzornik-Posavci